Handledning och Chefsstöd

Vi erbjuder handledning av arbetsgrupper verksamma inom sjukvården samt inom statlig och kommunal verksamhet. Vi handleder också personal inom andra yrkesgrupper såsom psykolog, kurator, diakon m fl samt chefer på alla nivåer inom privat och offentlig sektor.

Chefsstöd genomför vi enligt kundens egna önskemål. Vi riktar oss här främst till chefer och ledare på olika nivåer. Vi vänder oss också till den som känner ett behov av coachning som enskild person.

Våra handledare och coacher har lång erfarenhet av ledarskap och har en hög kompetens. Vårt arbetssätt grundas i kognitiva förhållningssätt. Vi har nu även s.k. "Jobbcoacher" som hjälper dig att söka nytt eller att hitta en ny karriär till dig.