Kris- och stresshantering

Det uppstår kriser i livet som kan vara förorsakat eller utlöst av omskakande upplevelser såsom övergrepp, olyckor, sorg efter förluster av anhöriga och vänner eller skilsmässa. Kriser och stress kan också ha att göra med olika utvecklingsövergångar i en människas liv som exempelvis vuxenblivande, mittlivskriser, övergångsbesvär osv. Många av dessa kriserer kan ibland vara svåra att hantera på egen hand.

Vi kan erbjuda stödjande samtal i en personlig kris eller under en svår period i livet. Stödsamtal under en tid kan ha en avlastande funktion. Ibland räcker det med ett enda samtal och ibland krävs det flera samtal under en period. Vi har även sömngrupper som avlastning för personer med sömnsvårigheter.

Inom kris- och stresshantering arbetar vi alltid med s k kognitiv inriktning. Alla samtalsterapeuter är välutbildade och har lång erfarenhet av att genomföra stödsamtal.