Psykoterapi & KBT-samtal

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteendemönster som inte är väl fungerande och därför leder till psykiskt lidande. KBT är en strukturerad aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. 

KBT är först och främst en metod för behandling av ångesttillstånd t ex fobier, panik- och tvångssyndrom samt förstämningssyndrom som exempelvis depression. Vetenskapliga studier har också visat att KBT är en effektiv behandling även vid missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd.

Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och känslor som inte är ändamålsenliga. Tillsammans gör man en beteendeanalys och utifrån den arbetar man sedan med att förändra  handlingsmönster mm.

KBT-samtal genomförs av våra Leg. Psykoterapeuter KBT.