Teambuilding

Teambuilding använder man sig i första hand av när man ska sätta ihop en helt ny grupp eller om det kommer in nya medarbetare till en redan befintlig grupp. Teambuilding gör att man på relativt kort tid lär känna varandra i gruppen och skapar den tillit och vi-anda som behövs inom en grupp. På 2-3 dagar utvecklas samhörighet och tillit så att det ger ett påtagligt och bestående resultat.

Teambuilding kan genomföras med en rad olika syften. Ett kan vara att bara ha trevligt tillsammans, ett annat kan vara att gemensamt utarbeta exempelvis syfte och mål med gruppens verksamhet. Grundsyftet med teambuilding är dock alltid att utveckla gruppens samhörighet och samarbete.

Vi skräddarsyr teambuildingar till företag och organisationer allt efter kundens önskemål och behov. Vår kurs "Personlig utveckling" kan exempelvis vara en del i ett teambuildingskoncept.