Organisationsutveckling

Vi söttar förändringsarbeten i företag och organisationer där vi leder och genomför processinriktad organisationsutveckling i samråd med kundens önskemål.