Avlastningssamtal

Avlastningssamtal är metod för bearbetning av normala reaktioner på onormala och traumatiska händelser och används för att hjälpa både individer och grupper. Samtalet är ett sätt att räta ut eventuella oklarheter kring en händelse, ge utrymme för känslomässig avreagering och för att avsluta händelsen. Avlastningssamtal är en organiserad aktivitet som sätts in i närtid.

Några exempel på när avlastningssamtal kan användas är vid oväntat dödsfall inom familjen eller vid arbetsplatsolyckor med allvarligt skadade. Man kan även genomföra avlastningssamtal med personal som deltagit i svåra räddnings- och röjningsarbeten i samband med olycka eller annan händelse.

Det omedelbara syftet med denna typ av bearbetning är att reducera de stressreaktioner som händelsen gett upphov till. Avsikten är att påskynda återhämtningsprocessen och att identifiera personer som är i behov av ytterligare hjälp. Om man tidigt sätter in åtgärder efter en traumatisk händelse så är risken mindre att varaktiga psykiska besvär utvecklas. 

Avlastningssamtal genomförs av våra Psykotraumatologer RITS®  .