Mindfulness

De vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivning i Sverige idag är smärttillstånd och psykisk ohälsa, besvär som ofta är stressrelaterade. Mindfulness har visat sig verksamt på alla dessa områden och kan utgöra ett kraftfullt komplement till psykoterapi och läkemedel för en mycket stor grupp människor.

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. Det låter enkelt, men kräver träning. Den som tränar regelbundet genom bl a meditationsövningar blir bättre rustad att möta vardagens stress och utmaningar. Det är vetenskapligt prövat likväl som det vilar på erfarenheter som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Mindfulness är en meditationsteknik med rötter i zenbuddismen.

Mindfulnessutbildning har visat sig vara ett effektivt medel för de som vill minska belastningen av en stressfylld livsstil. Många vittnar om lindring av fysisk smärta, sömnproblem, högt blodtryck, oro, nedstämdhet mm. De som genomgår programmen berättar om ökad energi, insikter om nya handlingsalternativ, emotionell balans, lugn och livsglädje.

Kursen bygger på och har som teoretisk utgångspunkt den kognitiva teorin. Inom ramen för Mindfulness arbetar vi med att lära ut meditationstekniker, bodyscanning och enklare yoga-övningar.

Kursen genomförs under ett tillfälle/vecka under en 8 veckorsperiod av våra erfarna utbildare. I kursmaterialet ingår bl a vår unika CD som förmedlar Mindfulness-tekniken på svenska, vilket gör det enkelt för kursdeltagaren att fortsättningsvis upprätthålla kunskaperna och därmed också fortlöpande klara av att hantera sin egen stress.