IDEAL®  Individual Development And Leadership

Inom ramen för IDEAL® -konceptet utvecklar vi människor som individer och ledare. Detta innbär att vi får människor att växa som individer, att vi stärker deras självförtroende och ledaregenskaper och att vi stödjer dem i deras chefsroll.

IDEAL® är en förkortning som står för: Individual Development And Leadership. Som förkortningen anger kan vi erbjuda ett koncept som är "fulländat" (idealt) då det gäller att täcka in alla behov och kombinationer av utbildningar inom vårt kompetensområde. Konceptet är unikt och består av en rad fristående kurser som likt byggklossar kan kombineras till önskvärd utbildningsomfattning. Vissa kurser, främst på chefsnivå, kan med fördel skräddarsys enligt kundens speciella önskemål.

IDEAL-konceptet kännetecknas av: helhet, flexibilitet och kompetens

IDEAL® bygger på en väl avvägd mix av vetenskapliga teorier, vedertagna metoder och personliga erfarenheter. Vår personal har lång erfarenhet i branschen. Vårt förhållningssätt utgår från kognitiv grund vilket ger en garanti för ett hållbart resultat av våra utbildningar. Det är viktigt för oss att de kunskaper våra utbildningar förmedlar verkligen kan tillämpas i vardagen, på arbetsplatser och i relationer till andra människor. Kunskaperna utgör också ett stöd när det gäller att klara av att hantera svåra situationer som kan uppstå exempelvis i samband med större förändringar, extraordinära händelser eller framtida kriser.

Vi vill poängtera att de kurser vi bedriver kan upplevas som ganska intensiva och krävande. Därför är det viktigt att deltagaren befinner sig i en harmonisk livssituation vid kurstillfället, för att få ut bästa möjliga av kursen. Inom IDEAL-konceptet bedriver vi endast utbildningsverksamhet, vilket inte skall förväxlas med åtgärder för människor i akut kris eller motsvarande (se då istället under "Tjänster").