Tjänster

Vi hjälper våra kunder med att utveckla en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat där personalen både trivs, presterar och känner sig trygga. Vi har ett väl utvecklat åtgärdsprogram som syftar till att stödja människor, företag och organisationer i obalans eller kris.

Vi erbjuder människor och grupper hjälp med kris- och stresshantering. Samtalsmottagningen tar även emot par som behöver hjälp i sin relation.

Vi arbetar med olika typer av psykologiskt stöd t ex samtalsbehandlingar enligt kognitiv metod (KBT). Vi kan stötta i rehabiliteringsärenden för medarbetare och anställda där så erfordras och vi kan upprätta abonnemangsavtal så garanteras ni snabb hjälp vid akuta händelser.

Vi genomför avlastningssamtal med individer eller grupper som varit utsatta för påfrestande händelser och vi genomför också säkerhets- och riskanalyser för arbetsplatser och verksamheter. Vi arbetar med handledning och chefsstöd av exempelvis sjukvårdspersonal, skolpersonal och chefer på olika nivåer.