Utbildningar

Vi utbildar inom områdena personlig utveckling, ledarskap, pedagogik, kris och stresshantering samt konflikthantering. Utbildningarna syftar till att utveckla människor som individer och ledare och att skapa verktyg för att bättre klara av och hantera kriser, stress och konflikter, såväl på arbetsplatsen som i privatlivet. Våra medarbetare hjälper er att hitta den rätta andan inom er verksamhet och utvecklar er personal att bli mera effektiva mot företagets mål.

Vi har utvecklat ett särskilt koncept, IDEAL®, som är så flexibelt till sin uppbyggnad och struktur att det lätt kan anpassas efter kundens egna önskemål och behov.

Konceptet bygger på en renodling av de olika ämnesområdena ovan i ett antal delkurser, vilka kan kombineras till skräddarsydda utbildningar. Detta möjliggör en mera "träffsäker" utbildning vilket ger den enskilde kursdeltagaren exakt den utbildning vederbörande är i behov av, varken mer eller mindre, vilket också blir det mest kostnadseffektiva. Kurserna kan således anpassas till all personal inom ett företag eller en organisation, alltifrån människor i produktionen till arbetsledare och chefer på olika nivåer.

.

Andra kurser som genomförs är upprättande av Krisledningsplan, Utbildning i kamratstöd, Mindfulness (MBSR/MBCT) stressreducering.

Kurs- och konferansanläggningar

A&M Bergh Consulting AB har ett samarbete med flera hotell- och konferensanläggningar när det gäller våra fasta kurser och utbildningar i Örebro/Karlskoga-området.

Kursverksamhet kan givetvis också skräddarsys och förläggas till andra orter och anläggningar, helt enligt kundens önskemål.