Om oss

about-1

Bakgrund

Företaget bildades år 1999 och har sitt ursprungliga säte i Alfred Nobels Karlskoga. Huvudkontoret finns numera centralt beläget i Karlskoga på Värmlandsvägen, 2 2tr. A & M Bergh Consulting AB har även ett kontor i Örbero på Klostergatan 23 där vi i huvudsak bedriver samtalsmottagning, handledning och kognitiv beteendeterapi.

Grundare av företaget, VD och huvudägare är sedan starten Anette Katisko Bergh, Anette är utbildad Fil Mag Socionom, Leg Psykoterapeut med KBT inriktning, Handledare och lärare för psykoterapeuter och  Psykotraumatolog RITS.

Värdegrund

A&M Bergh Consulting AB har som främsta mål att tillse att våra kunder alltid är nöjda med de utbildningar och tjänster som vi levererar. Vi tror på kontinuitet och långvariga relationer och vi efterstävar att alltid erbjuda högsta kvalitet. Vår personal kännetecknas av pålitlighet, ärlighet, ansvarstagande och arbetar alltid med en hög integritet.

Vi arbetar efter tesen om alla människors lika värde och vi eftersträvar att hålla en miljöriktig profil.

Medarbetare

Våra medarbetare på A&M Bergh Consulting AB är alla välutbildade och har lång erfarenhet inom sina respektive kompetensområden. Företaget är verksamt från våra kontor i Karlskoga och Örebro.

Krisstödsverksamheten bedrivs i huvudsak av våra psykotraumatologer RITS® (Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress) som i grunden är utbildade socionomer med Fil. Mag examen och KBT-utbildning. Deras samlade kompetens kommer från arbete inom såväl statlig, landstings och kommunal verksamhet som från arbete inom privata näringslivet.

Utbildningsverksamheten bedrivs av våra socionomer tillsammans med våra pedagoger som i huvudsak är utbildade inom Försvarsmakten. Våra pedagoger har lång utbildning och stor erfarenhet inom ledarskapsområdet. De har praktiskt prövat sina kunskaper och teorier under långa perioder och ibland också under mycket svåra förhållanden, såväl inom som utom rikets gränser.

Vi handleder och coachar enskilda personer, grupper samt chefer på alla nivåer. Vi verkar också inom områdena jobbcoachning och chefshandledning.